Stichting Beurzenfonds Winford

Er zijn allerlei redenen waarom particulier onderwijs beter kan zijn voor een kind dan het reguliere onderwijs. Omdat het concentratieproblemen heeft bijvoorbeeld. Omdat voor de gedroomde vervolgstudie een uitmuntende cijferlijst nodig is. Of omdat het door ziekte ver achterop is geraakt op zijn leeftijdgenoten en er daarom twee klassen in één schooljaar moeten worden gedaan.

Zo zijn er nog talloze gevallen te bedenken waarin een kind baat heeft bij meer persoonlijke aandacht van de docent, kleinere groepen leerlingen en een extra prikkel om meer dan een voldoende te willen scoren. Kortom, het type onderwijs dat op een particuliere school als Winford wordt gegeven is voor veel leerlingen een passende oplossing als een reguliere school de antwoorden niet meer heeft.

Maar eerlijk is eerlijk: particulier onderwijs is kostbaar en het lesgeld is niet voor iedereen op te brengen. Deze vorm van onderwijs dreigt daardoor een exclusieve aangelegenheid te worden, voorbehouden aan kinderen uit welgestelde kringen. Dat strookt niet met de gedachte 'gelijke kansen voor alle kinderen'.

Wat wil het Beurzenfonds?

Het Winford Beurzenfonds is opgericht op initiatief van een tevreden ouderpaar dat zag hoe hoog de toegangsdrempel van het particuliere onderwijs eigenlijk is.

Het fonds heeft als doel om het kwaliteitsonderwijs van Winford toegankelijk te maken voor kinderen van ouders die het hoge lesgeld zelf niet kunnen betalen. Zodat ook deze kinderen de mogelijkheid hebben om hun dromen te verwezenlijken en een diploma te halen op het niveau dat bij ze past. Om dit te bereiken verstrekt het fonds studiebeurzen voor Winford. Om in aanmerking te komen voor een beurs, geldt een aantal voorwaarden.

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling van de Stichting Beurzenfonds bestaat uit:

  • Jan-Willem Baud
  • Aleid van Beuningen
  • René Hooft Graafland
  • Ian Kantor
  • Jaap van Zweden

Vanwege hun positieve ervaringen met het onderwijs op de scholen van Winford, verbinden zij graag hun naam aan onze stichting en onderstrepen daarmee dat ze het beurzenfonds een waardevol initiatief vinden.

Gemma Siebel, HAVO-examen 2010
"Toen ik voor de tweede keer bleef zitten was ik helemaal in paniek."
Testimonial
doneren
Steun het Beurzenfonds met een donatie!
Doneren