Stichting Beurzenfonds Winford

De Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt jaarlijks een beperkt aantal beurzen aan leerlingen die op één van de Winford scholen examen willen doen voor het VMBO, HAVO of VWO diploma. Deze stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status houdt in dat het bestuur van de belastingdienst toestemming heeft om onder voorwaarden, belastingvrije giften te ontvangen en te verstrekken.

De vraag is groter dan de financiële spankracht van de stichting. Zelfs als je de bijdrage erbij telt die Winford scholen zelf aan de beurzen leveren. Het bestuur van de stichting spitst haar activiteiten dan ook toe op leerlingen die examen doen. Het gaat vooral om leerlingen die door omstandigheden voor één jaar, een duidelijke behoefte hebben aan de intensieve begeleiding en de kleinschaligheid van het onderwijs van Winford. Omdat zij voor de gedroomde vervolgstudie een uitmuntende cijferlijst nodig heeft. Of omdat hij door ziekte achterop is geraakt op zijn leeftijdgenoten en er daarom twee klassen in één schooljaar moeten worden gedaan.

Zo zijn er nog talloze gevallen te bedenken waarin een kind baat heeft bij meer persoonlijke aandacht van de docent, kleine klassen en een extra prikkel om meer dan een voldoende te willen scoren.

Maar eerlijk is eerlijk: particulier onderwijs is kostbaar en het lesgeld is voor lang niet iedereen op te brengen. Met het Beurzenfonds wil Winford een steentje bijdragen aan de wens van gelijke kansen voor alle kinderen.

Wat wil het Beurzenfonds?

Het Winford Beurzenfonds is opgericht op initiatief van een tevreden ouderpaar dat zag hoe hoog de toegangsdrempel van het particuliere onderwijs eigenlijk is.

Sinds de oprichting in 2005 hebben ruim 50 leerlingen op Winford hun diploma behaald met financiële steun van het beurzenfonds. Deze leerlingen hervinden bij Winford hun levenslust, zelfvertrouwen en een route naar een fijne toekomst en slagen eigenlijk altijd, zoals u in hun testimonials kunt lezen.

Ron Bogaars, HAVO-examen 2012
"Op Winford snapte ik eindelijk waar het op een school om draait."
Testimonial
doneren
Steun het Beurzenfonds met een donatie!
Doneren